kalendarium

Środa, 2018-01-17

Imieniny:

Antoniego, Henryki
Logo BIP

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze ogłasza konkurs na opracowanie LOGO naszej szkoły.

 

Do wzięcia udziału zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodzicówv oraz absolwentów.

 

Wszelkie informacje zostały zawarte w poniższym regulaminie.

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor, Rada Rodziców i Szkolny Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowejw Nowodworze.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu – LOGO szkoły.

2. Będzie ono miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, promocyjnych oraz korespondencyjnych szkoły. Umieszczane będzie m. in. na papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez placówkę.

III. Termin konkursu

1. Konkurs trwa od 24.11.2017r. do 20.01.2018r

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i absolwenci.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie oraz zespołowo.

3. Każdy uczestnik jest zobowiązany przedstawić swój autorski projekt.

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze.

5. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Organizatora.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

V. Forma pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien mieć zastosowanie do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma.

2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, ale powinno zawierać pełną nazwę: Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze.

3. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

4. Logo powinno być: czytelne i łatwe do zapamiętania, identyfikowane z naszą szkołą, wzbudzać pozytywne emocje.

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym
i kolorystycznym oraz nie może zawierać elementów obraźliwych.

VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe należy przynosić do opiekunów Szkolnego Samorządu Uczniowskiego – p. Andrzeja Staniszewskiego i p. Artura Kamińskiego lub przesyłać na adres: zsonowodwor@gmail.com Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. – temat: „Konkurs na LOGO szkoły”. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko i klasę
(w przypadku uczniów), imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu (w przypadku pozostałych osób)

 

2. Termin składania prac upływa 20 stycznia 2018r.

3. Prace konkursowe, które nie będą spełniały wymagań, o których mowa jest
w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji.

4. Organizator nie zwraca prac.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z podanymi kryteriami:

- godność projektu z danymi naszej szkoły,

- oryginalność projektu,

- łatwość zapamiętywania,

- czytelność i funkcjonalność logo,

- estetyka wykonania.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły.

2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja wyłoni zwycięzcę.

3. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół.

4. Planowana data ogłoszenia zwycięzcy: 6.02.2018r.

5. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

6. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę – niespodziankę.

7. Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa prezentująca projekty.

 

Dzień Opowiadania Ulubionych Historyjek

Ideą powyższego dnia jest dzielenie się z innymi swoimi ulubionymi historyjkami. W związku z tym faktem, żeby tradycji stało się zadość, podzielę się z Państwem opowiastką, która zrobiła na mnie największe wrażenie.

Dzień Opowiadania Ulubionych Historyjek
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl